Uutiset

Ratkaisuja maahanmuuttajien työllistymisen solmukohtiin

14.11.19

Auroras-verkosto oli tiistaina 12.11.2019 edustettuna OSANA-hankkeen, Paremmin Yhdessä ry:n ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n järjestämässä "Maahan muuttaneiden uraohjauksen solmukohtia" -seminaarissa Jyväskylässä. Seminaarin työpajoissa kokosimme yhdessä toisten osallistujien kanssa maahan muuttaneiden työllistymisen solmukohtia maahanmuuttajan, työnantajan ja ohjaustyötä tekevien näkökulmasta sekä etsimme solmukohtiin aktiivisesti ratkaisuja. Koonti loppupaneelissa esitetyistä ratkaisuista tässä uutisessa.

MAAHAN MUUTTANEEN NÄKÖKULMA

Maahan muuttaneen näkökulmasta keskeisimpänä ratkaisuna työllistymisen haasteisiin nähtiin kohtaava, laadukas asiakastyö ja yksilöllinen ohjaus. Kaikkein parasta olisi, jos asiakasta pystyttäisiin ohjaamaan ns. "yhden luukun periaatteella" eli työllistymiseen liittyvät palvelut löytyisivät keskitetysti saman katon alta. Tämän katon alla myös työnantajat voisivat esittäytyä työntekijäehdokkaille.

Auroras toi museoalan naiset yhteen Vaasassa

07.11.19

Sandberg ja Youguur ovat viihtyneet erinomaisesti yhdessä ja ovat tavanneet muun muassa museoissa. Mentoroinnin alussa selvisi myös, että saman ammattialan lisäksi heillä on yksi yhteinen mielenkiinnon kohde: kansallispuvut.


Auroraksen slogan on ”Koulutus yhdistää naisia – Education Connects Women”. Siitä yhtenä hyvänä esimerkkinä on Leenan ja Delgermaan tutustuminen toisiinsa Auroraksen kautta.

Leena Sandberg on opiskellut aikoinaan Helsingin yliopistossa historiaa, kulttuurihistoriaa ja suomalais-ugrilaista etnologiaa. Delgermaa Youguur on puolestaan lukenut etnografiaa ja valmistunut Mongolian kansallisesta yliopistosta historian opettajaksi. Mongoliassa hän työskenteli museossa kuraattorina ja pedagogina.

Kun Delgermaa ilmoittautui mukaan aktoriksi, Vaasan Auroraksen yhteyshenkilö Kirsti Eneberg kysyi saman alan osaajaa, Leena Sandbergia, hänen mentorikseen. Vaasan yksilömentorointimallissa ensin kysytään mukaan aktoreita ja sen jälkeen heille etsitään mahdollisimman sopivan mentori.

- Yhteensopivuus syntyy, jos mahdollista, samasta ammattialasta. Jos aktorille ei löydy oman alan mentoria, yritämme nimetä hänelle sellaisen mentorin, joka on koulutukseltaan ja kokemukseltaan niin laaja-alainen, että voimme olettaa hänen saavan kiinni aktorin tarpeista. Olemme havainneet, että kokenut mentori osaa tukea aktoria, vaikka ammattiala ei ihan kohtaakaan. Palautteet ovat olleet silloinkin hyviä molemmin puolin, Eneberg kertoo.

Vaasan Auroraksen ohjausryhmän jäsenet käyttävät paljon omia verkostojaan mentorien löytämiseksi ja ovat onnistuneet löytämään mentoreita harvinaisemmiltakin aloilta, kuten arkkitehtuurin parista tai tässä tapauksessa museoalalta.

Haaveena oppisopimuskoulutus

Delgermaa Youguurin ja Leena Sandbergin mukaan parasta Auroras-mentoroinnissa on ollut se, että on voinut keskustella samoista mielenkiinnon kohteista toisesta kulttuurista tulevan kanssa.

- Mutta vaikka kulttuuri ja historia ovat erilaisia, niin museot ovat kaikkialla samanlaisia, naiset toteavat yhteen ääneen.

Museoala ei ole helpoimmasta päästä työllistymisen kannalta. Jo mentoroinnin alkuvaiheessa syntyi yhteisymmärrys siitä, että Youguurin kannattaisi keskittyä nyt ennen kaikkea suomen kielen opiskeluun. Sandbergin kanssa hän on käynyt läpi museoalan terminologiaa ja lisäksi mentori järjesti hänet kuunteluoppilaaksi päiväkurssille, joka oli suunnattu museoalan työntekijöille. Nyt Youguur kehittää kielitaitoaan suomen kielen intensiivikurssilla.

- Sitten haluaisin museoalan oppisopimuskoulutukseen, hän kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Aktiivisia mentorointipareja

Vaasan Auroras-mentorointiin on osallistunut viimeisen kahdeksan kuukauden aikana yhteensä kahdeksan mentorointiparia. Heistä osa kokoontui 5.11. päätöstilaisuuteen, jossa kuultiin kokemuksia ja kehittämisehdotuksia sekä mentoreilta että aktoreilta.

Tyytyväisyys mentorointiin on ollut molemminpuolista. Aktorit mainitsivat parhaimmaksi muun muassa sen, että mentorien kanssa käydyt keskustelut ovat auttaneet selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmia, kuten pitäisikö vaihtaa ammattia ja mitä ylipäätään haluaa elämässään tehdä. Aktorit kertoivat myös saaneensa tietoa ammattisanastoista ja työkulttuurista.

Tällä kaudella merkittävää on ollut erityisesti mentorointiparien aktiivisuus: monet parit olivat tavanneet 10-12 kertaa, jotkut jopa viikoittain. Moni oli kiinnostunut myös tapaamaan omaa mentoriaan tai ihan kaikkia toimintaan osallistuneita varsinaisen mentoroinnin päättymisen jälkeenkin.

Vaasan Auroraksen seuraava mentorointikierros alkaa helmikuussa 2020. Vaasalaiset voivat ilmoittautua mentoreiksi tai aktoreiksi tämän lomakkeen kautta. Auroras on myös esillä Vaasa – Mitä kuuluu?-tapahtumassa lauantaina 16.11. klo 12.-14.30.

"Sanokaa moi!" Vaasan Auroraksen mentoreita ja aktoreita päätöstilaisuudessa 5.11.2019.

Auroras-ryhmä tuo itsevarmuutta ja käytännön osaamista työnhakuun

05.11.19


Auroras-toiminta yhdistää koulutettuja naisia. Auroras-mentorit Marja-Riitta Eriksson (vas) ja Helena Mansio (oik) ovat auttaneet Liem Nguyenia muun muassa oman osaamisen tunnistamisessa.

Miksi maahan muuttaneiden naisten kannattaa osallistua Auroras-mentorointiin? Siitä osaa kertoa parhaiten toimintaan osallistuneet, kuten Vietnamista kotoisin oleva Liem Nguyen. Hän oli mukana kevään 2019 ajan Helsingin keskustan Auroras-ryhmässä. Nguyen oli muuttanut Suomeen neljä vuotta aikaisemmin hänen miehensä työn perässä ja oli ollut ennen Auroras-ryhmää pitkään kotona lapsen kanssa. Vaikka Nguyen oli opetellut suomea kotoutumiskoulutuksessa, oli erityisesti suomen kielen puhuminen edelleen vaikeaa.

- Siksi halusin osallistua keskusteluryhmään, Nguyen kertoo.

Auroras-toiminnasta hänelle kertoi SIMHE-hankkeen (Supporting Immigrants in Higher Education) edustaja. Auroras-ryhmässä Nguyen ja muut osallistujat keskustelivat ryhmänvetäjien johdolla muun muassa suomalaisesta työkulttuurista, työhaastatteluun valmistautumisesta ja siitä, millainen on hyvä CV.

- Parasta oli oman osaamisen tunnistaminen. Aikaisemmin en tiennyt vahvuuksiani, Nguyen kertoo.

Hän on suorittanut aikaisemmassa kotimaassaan Vietnamissa taloustieteen kandidaattitutkinnon ja opiskelee nyt datanomiksi. Haaveena on koodaajan ammatti. Ensi vuonna on aika hakea harjoittelupaikkaa ja Auroras-ryhmän ansiosta Nguyenillä on jo valmiina CV ja hakemuskin.

Matalan kynnyksen toimintaa

Työelämäaiheisten keskustelujen lisäksi Auroras-toimintaan kuuluu myös vapaamuotoista yhdessäoloa muiden naisten kanssa. Myös tämä on todella tärkeää sekä työnhaun että yleisen hyvinvoinnin kannalta.

- Kun on pitkään kotona, niin itsevarmuus menee alas. Kun osallistuu tällaiseen ryhmään, niin se auttaa olemaan varmempi, Nguyen toteaa.

Auroras-ryhmää Helsingin keskustassa vetävät Helena Mansio ja Marja-Riitta Eriksson pitävät hyvänä sitä, että heillä on ollut pieniä, intensiivisiä ryhmiä, joissa on aina luottamuksellinen ilmapiiri. Vaikeistakin asioista voi puhua.

- Tämä on matalan kynnyksen paikka, johon voi tulla omana itsenään, Mansio ja Eriksson kertovat.

He ovat entuudestaan tuttuja toisilleen työelämästä, Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta.

- Kun oma työ on ollut antoisaa, niin on mukavaa jakaa työelämätietoutta muille, Auroras-toiminnassa jo pitkään mukana olevat naiset kertovat.

He vetävät tälläkin hetkellä Auroras-ryhmää, joka kokoontuu viikottain Helsingin keskustakirjasto Oodissa. Seuraava Helsingin keskustan Auroras-ryhmä aloittaa 22.1.2020  ja siihen ovat tervetulleita kaikki maahan muuttaneet koulutetut naiset kaikilta aloilta.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan Helsingin keskustan Auroras-ryhmään

Vapaaehtoisten tapaaminen 22.11.

26.10.19

Toimitko tai oletko toiminut Auroras-verkoston vapaaehtoisena? Lämpimästi tervetuloa vapaaehtoisten tapaamiseen, joka järjestetään Helsingissä 22.11.2019 klo 14-18. Tapaamisessa pääset vaihtamaan ajatuksia, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Auroras-toiminnasta. Voit osallistua tapahtumaan kokonaisuudessaan tai vain osittain. Tapaaminen on osallistujille täysin maksuton ja Helsingin ulkopuolilta tuleville maksetaan matkakulut. Ilmoittaudu mukaan 17.11. mennessä tämän linkin kautta.

OHJELMA

Klo 14-15 Kokoontuminen ja myöhäinen lounas. Ravintola Sunn (Aleksanterinkatu 26). Ravintola toivoo ennakkotilauksia ja lounasvaihtoehdot lähetetään osallistujille noin viikkoa ennen tapaamista.

Klo 15-17 Kuulumisten vaihtoa ja yhdessäoloa tunnelmallisessa ja inspiroivassa tilassa Helsingin kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16). Tilaan siirrytään yhdessä lounaan jälkeen.

Klo 17-18 Opastettu museokierros Helsingin kaupunginmuseossa (Aleksanterinkatu 16). Tutustumme yhdessä Helsingin valitut palat -näyttelyyn, jossa kävijä pääsee kokemaan kaupungin menneisyyden kaikilla aisteillaan. Lisätietoa näyttelystä: http://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/nayttelyt/helsingin-valitut-palat/

Ilmoittautumislomake
Kysyttävää? Ota yhteyttä: emmi.juutilainen@auroras.fi


Kuva: Tapio Haaja/ Unsplash


Yritysvierailu Intrumiin 10.12.

24.10.19

Tervetuloa Auroras-hankkeen järjestämälle yritysvierailulle Intrumiin, Helsingin Herttoniemeen (Hitsaajankatu 20). Vierailun ajankohta on 10.12. klo 17-18. Tämän jälkeen halukkaat voivat siirtyä keskustelemaan vierailusta läheiseen Cafe Picniciin klo 18-19. Auroras-hanke tarjoaa kahvit tai virvokkeet.

Mukaan mahtuu 10 ensimmäistä ilmoittautujaa. Mentorit ovat myös tervetulleita, jos koko ryhmä tai osa siitä haluaa osallistua vierailulle. Ilmoittauduthan 2.12. mennessä tällä lomakkeella. 

Intrum on luotonhallinnan, perinnän ja rahoituspalveluiden asiantuntija ja sillä on toimipisteitä 24 Euroopan maassa. Suomessa Intrumilla työskentelee noin 500 henkilöä muun muassa perintäneuvonnan tehtävissä. Lisätietoja: Intrum yrityksenä

Onko sinulla kysyttävää vierailusta? Ota yhteyttä hankepäällikkö Emmi Juutilaiseen: emmi.juutilainen@auroras.fi.

Women's Career Boost - Uutta intoa urallesi -tapahtuma Helsingissä 29.10.

15.10.19

Women´s Career Network ja Suomen Akateemisten Naisten liitto toivottavat sinut tervetulleeksi Uutta intoa urallesi - tapahtumaan Helsingin Kaupungintalon aulaan lokakuun 29. päivä.

Kaipaatko uusia ideoita urallesi ja lisää verkostoitumista? Haluaisitko tutustua eri taustoista tuleviin naisiin? Jos haluat vinkkejä unelmatyön tavoittelemiseen tai ideoiden ja kokemusten vaihtoa muiden kanssa, niin tämä naisten uratapahtuma on juuri sinulle.

Women´s Career Networkin, Auroras-verkoston ja Suomen Akateemisten Naisten Liiton järjestämässä tapahtumassa saat vinkkejä työnhakuun ja seuraavan askeleen suunnitteluun urallasi. Pääset myös halutessasi juttelemaan ammattilaisen kanssa ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta, mikä voi auttaa sinua urallasi eteenpäin.

Tässä tapahtumassa tärkein ammattilainen on kuitenkin sinä: voit auttaa muita eteenpäin jakamalla kokemuksiasi työnhausta, työelämästä ja urasuunnittelusta. On hyvä tavata eri taustoista tulevia ihmisiä, sillä se antaa usein uudenlaisia ajatuksia ja näkökulmia. Ja uusia tuttavuuksia sekä verkostoja ei voi koskaan olla liikaa.

Tapahtuma on maksuton, mutta ilmoittautumisia pyydetään tarjoiluja varten. Voit ilmoittautua mukaan täällä.

Mitä? Women´s Career Boost -uratapahtuma
Milloin? 29.10. klo 15-18
Missä? Helsingin kaupungintalon aulan tapahtumatori

Aikataulu

15.15. Tervetuloa! Women´s Career Network, Auroras-verkosto ja Suomen Akateemisten Naisten liitto esittäytyvät (FI & ENG)
15.30. Alustus yhteisön voimasta (tunnetaitojen ja tunnejohtamisen asiantuntija Ira Kujala, ENG)
16.15 Työnhakuun ja urasuunnitteluun liittyvät pisteet avautuvat (FI & ENG)
17.15 Verkostoitumista ja loppusanat (FI & ENG)

Tapahtuman kielet ovat englanti ja suomi.

Tapahtuma Facebookissa

------------------------------------------

WCN x Finnish Federation of Graduate Women -
Women's Career Boost

Women's Career Network and the Finnish Federation of Graduate Women warmly welcome you to our event at Helsinki City Hall Lobby on Octber 29th.

Are you in need of a career & network boost? Would you like to get to know women from different backgrounds? If you’re looking for tips on how to land that dream job or a chance to share your ideas and experiences with a group of positive and ambitious women, this upcoming event by WCN, Auroras Network and Finnish Federation of Graduate Women is just the place for you!

During the event, you’ll have a chance to receive advice on job seeking and on how to develop to the next steps of your career. An expert on recognition and international comparability of qualifications will be present to answer any possible questions you might have. In addition, you will also get the possibility to give back by sharing your own experiences with a group of educated women who have recently arrived in Finland.

Diverse networks foster new ways of thinking by connecting you with people whose viewpoints, insights, resources, and lived experiences differ from your own. Sharing know-how and thus engaging in activities that can potentially change the course of someone’s life can, in addition to being rewarding, be just the right way to widen your perspective, give you new ideas and inspiration and unlock your hidden potential. By creating strong and supportive connections and a collective atmosphere, where women from all walks of life support each other in reaching their dreams, anything is possible.

The event is free of charge but registration is required. Tea and coffee will be served. For more information and registration, please visit here.

What? Women´s Career Boost
When? 29th October at 15-18
Where? Helsinki City Hall Lobby

Program

15.15 Welcome! Introduction of Women's Career Network, Auroras Network and Finnish Federation of Graduate Women (FI & ENG)
15.30 Keynote: Ira Kujala will talk about the power of communities and mutual support (ENG)
16.15 Starting the workshops (FI & ENG)
17.15 Mingle and closing (FI & ENG)

The event will be held in English and Finnish.

The event in Facebook

Tervetuloa Auroras-mentoriksi pääkaupunkiseudulle

25.09.19

Koulutamme uusia Auroras-mentoreita Helsingissä lauantaina 26.10. klo 10-15. Pääkaupunkiseudun mentorit toimivat Helsingin, Espoon ja Vantaan ryhmissä tai yksilömentoreina. Koulutuksessa opit lisää Auroras-toiminnasta ja sen tavoitteista sekä saat perusvalmiudet mentorina toimimiseen. Koulutukseen osallistuminen ei sitouta sinua toimintaan, vaan voit päättää osallistumisestasi koulutuksen jälkeen.

Etsimme tällä hetkellä mentoreita erityisesti ensi kevättä ajatellen. Keväällä aloitamme Itä-Helsingissä uuden ryhmän, joka on suunnattu maahan muuttaneille kotiäideille. Myös muut uudet ryhmät ovat mahdollisia. Ryhmämme tapaavat yleensä ilta-aikoina, kaksi kertaa kuukaudessa n. kaksi tuntia kerrallaan. Itä-Helsingin kotiäitiryhmään toivomme mentoreita, jotka pystyisivät sitoutumaan päivätapaamisiin. Yksilömentorointi täydentää ryhmien kokoontumisia, mentori-aktori-parien koulutus- ja työtaustat ovat samansuuntaiset.

Voit toimia Auroras-mentorina, jos sinulla on hyvä suomen kielen taito ja kokemusta suomalaisesta työelämästä. Toiminnan kautta pääset tutustumaan maahan muuttaneiden naisten kotoutumista ja työllistymistä koskeviin kysymyksiin, voit tutustua myös erilaisiin kulttuureihin ja uusiin ihmisiin. Jos olet epävarma siitä, sovitko Auroras-mentoriksi, mietimme sitä mielellämme yhdessä sinun kanssasi.

Olet lämpimästi tervetullut mukaan Auroras-verkostoon ja energiseen naisporukkaan!

 

Ilmoittaudu mukaan koulutuspäivään:

Tanja Aakko
Hankekehittäjä / Auroras-verkosto
tanja.aakko@auroras.fi
p. 050-4673 510

Kuulumisia Myyrmäen Auroras-ryhmästä

20.09.19

Myyrmäen Auroras-ryhmästä osa vieraili 16.9.2019 Palvelukoti Kukkasrahastossa Helsingin Katajanokalla. Palvelukotia esitteli toiminnanjohtaja Carola Sandberg (oikealla). Kuva: Riitta Sivenius

Tietoa tutkintojen tunnustamisesta

11.09.19

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen on aihe, josta tulee aina jossain vaiheessa kysymyksiä työelämämentorointia tehtäessä. Auroraksen materiaalipankkiin on nyt lisätty linkkejä Opetushallituksen sivuille, missä tutkintojen tunnustamiseen liittyvä tieto on varmasti aina ajan tasalla. Kannattaa tutustua erityisesti kaavioon, jonka avulla voi selvittää tarvitaanko päätös tutkinnon tunnustamisesta ja mikä taho siitä vastaa.

Opetushallitus: Tietoa tutkintojen tunnustamisesta ohjaustyön tueksi

Aiheesta enemmänkin kiinnostuneille myös vinkkinä, että Opetushallitus järjestää syksyllä 2019 viisi tutkintojen tunnustamiseen liittyvää seminaaria eri paikkakunnilla. Niistä ensimmäinen on 2.10. Helsingissä, jota voi seurata myös etäyhteyden kautta.

Lisätietoa seminaareista

Auroraksen materiaalipankki on avattu

10.09.19

Tervetuloa tutustumaan Auroraksen materiaalipankkiin, jossa on materiaaleja ja vinkkejä ryhmän suunnitteluun ja yksilömentoroinnin tueksi, tietoa työelämästä ja opiskelusta aktoreille sekä lomakkeet ja esitteet.

Auroras-hankeessa tuotetetut materiaalit kerätään sivulle "ryhmien suunnittelu". Ensimmäisinä omina materiaaleina on julkaistu ohjeistukset Auroras-toiminnassa mukana oleville mentoreille ja aktoreille. Syksyllä 2019 aloittaneiden uusien ryhmien tueksi julkaistuissa ohjeissa on pyritty avamaan sitä, että mistä Auroras-mentoroinnissa on kyse ja mitä olisi hyvä ottaa huomioon mentorina tai aktorina. Kyseessä on ohjeistusten ensimmäiset versiot ja niitä tullaan muokkaamaan ja täydentämään mm. toiminnastamme tulleen palautteen perusteella.

Materiaalipankkia täydennetään edelleen. Linkkivinkkejä voi lähettää hankekehittäjä Tanja Aakolle: tanja.aakko(at)auroras.fi.

Tervetuloa pääkaupunkiseudun Auroras-ryhmien aloitustilaisuuteen

16.08.19

Pääkaupunkiseudun uudet Auroras-ryhmät aloittavat toimintansa syyskuun aikana. Helsingin, Espoon ja Vantaan ryhmien yhteinen aloitustilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.8.2019 klo 18-19.30 Helsingin keskustassa.

Aloitustilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki pääkaupunkiseudun mentorit ja aktorit sekä toiminnasta kiinnostuneet. Vapaamuotoisessa tilaisuudessa tutustutaan Auroras-toimintaan ja omaan ryhmään. Tarjolla on pientä purtavaa ja alkoholitonta boolia. Huomioithan, että tilaisuus pidetään suomeksi ja myös kaikissa ryhmissämme puhutaan suomea.

Lämpimästi tervetuloa! Toivomme ilmoittautumista hankekehittäjä Tanja Aakolle, tanja.aakko@auroras.fi, p. 050-467 3510 varmistaaksemme tarjoilujen saatavuuden. Paluuviestinä saat tarkemman tapaamispaikan.

Ilmoittautuminen pääkaupunkiseudun Auroras-ryhmiin on vielä käynnissä. Lisätietoa ja ilmoittautumislomake: https://auroras.fi/paikkakunta/paakaupunkiseutu/

Auroras esillä alkusyksyn tapahtumissa

15.08.19

Elo-syyskuun aikana Auroras-verkosto on mukana monenlaisissa tapahtumissa. Kerromme tapahtumissa toiminnastamme ja esittelemme syyskuussa pääkaupunkiseudulla alkavia ryhmiämme. Voit tutustua ryhmiin tarkemmin Auroraksen nettisivuilla.

Olemme mukana ainakin seuraavissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa:

17.8. Puhos Loves People 2019. Löydät Luetaan yhdessä- ja Auroras-verkostojen yhteisen esittelypisteen järjestöalueelta. Olemme paikalla klo 14 alkaen. Lisätietoja tapahtumasta: puhoslovespeople.fi

21.8. Tikkurilan kirjasto. Esittelemme Tikkurilassa erityisesti kirjastolla syyskuun ensimmäisellä viikolla alkavaa ryhmäämme. Auroraksen työntekijä on tavattavissa kirjaston ala-aulassa klo 16-18. Huom! Osallistuminen peruttu sairastapauksesta johtuen.

27.8. Työllisyyden palvelutori, Pasila. Työllisyyden palvelutorilla järjestetään tulevana syksynä teemallisia tapahtumatiistaita. Esittelemme Auroras-toimintaa "Mahdollisuuksia korkeakoulutetuille" -tiistaissa 27.8. klo 10-12. Mukanamme on myös Suomen Akateemisten Naisten Liiton työntekijä esittelemässä liiton toimintaa ja vastailemassa sitä koskeviin kysymyksiin. Työllisyyden palvelutori sijaitsee Pasilan TE-toimiston aulassa (Ratapihantie 7).

30.8. Espoo-päivä. Auroras on mukana Espoo-päivässä Ison Omenan palvelutorilla. Voit tutustua palvelutorin ohjelmaan täältä ja tulla tervehtimään Auroras-työntekijöitä ja vapaaehtoisia klo 15-18.

3.9. Työllisyyden palvelutori, Pasila. Auroras- ja Luetaan yhdessä-verkostot ovat mukana "Mahdollisuuksia maahanmuuttajille" -tapahtumatiistaissa klo 10-12. Työllisyyden palvelutori sijaitsee Pasilan TE-toimiston aulassa (Ratapihantie 7).

Jos sinulla on vinkata joku tapahtuma, jossa Auroras-verkoston kannattaisi mielestäsi olla mukana, voit ottaa yhteyttä Auroraksen työntekijöihin. Iloa elokuuhun!

Auroras lainasi nimensä Aurora Karamzinilta

02.08.19

Auroras-toiminta syntyi alun perin kun Luetaan yhdessä -ryhmissä havaittiin, että osa ryhmiin osallistuvista, koulutetuista naisista kaipasi kotoutumisensa tueksi myös työllistymistä tukevaa toimintaa suomen kielen opettelun lisäksi. Vuonna 2012 tämä työllistymistä tukeva toiminta sai pienen avustuksen Opetushallitukselta. Avustus mahdollisti seminaaripohjaisen toiminnan pilotoimisen pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Sittemmin Auroras -nimen saanut toiminta on kulkenut pienimuotoisena osana Luetaan yhdessä -verkostoa laajentuen myös Vaasaan. Toimintaa on vuosien varrella kehitetty kohti nykyistä muotoaan vapaaehtoisvoimin ja vapaaehtoiset mentorit ja ryhmän vetäjät ovatkin yhä Auroras -toiminnan sydän.

Syksyllä 2018 Auroras sai hankeavustusta Opetushallitukselta ja vuoden 2019 alussa myös STEAlta. Avustukset mahdollistivat eriytymisen Luetaan yhdessä -verkostosta, hanketyöntekijöiden palkkaamisen sekä toiminnan kehittämisen edelleen. Hanke on käynnissä ajalla 2018 - 2021.

Tarina Auroras -nimen takana

Auroras -toiminta on lainannut nimensä vaikutusvaltaiselta Aurora Karamzinilta (1808 - 1902), joka oli kiinnostunut yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, hyväntekeväisyydestä ja naiskasvatuksesta. Ylhäisen sukutaustan omaava Aurora eli pitkän ja vaiheikkaan elämän toimien muun muassa hovineitinä Pietarissa. Aurora oli hyvin sivistynyt, kielitaitoinen ja varakas. Matkoillaan hän tutustui erilaisiin hyväntekeväisyyslaitoksiin kuten orpokoteihin ja sairaaloihin. Helsingissä Aurora kustansi Naisyhdistyksen ylläpitämän "sopankeittolaitoksen" toimintaa, sekä naisten työlupia, lastenseimiä ja orpokoteja. 1867 avattiin Auroran perustama Helsingin Diakonissalaitos, tavoitteenaan antaa Suomen nuorille naisille mahdollisuus ja koulutus käytännön toimintaan sairaiden ja vähäosaisten keskuudessa.

Auroras -nimi tuo monelle mieleen myös revontulet (engl. aurora), jotka voi nähdä leimuamassa myös Aurorasin logossa ja joiden voi ajatella kuvaavan hyvin koulutettuja naisia yhdistävää Auroras -verkostoa.

Kuva: Aurora Karamzin 90-vuotispäivänään Hakasalmen huvilan terassilla. Finna / K.E. Ståhlberg 1898

Lähde: https://kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/4614

4.6.2019 Pääkaupunkiseudun ryhmiin ilmoittaudutaan NYT

04.06.19

Ilmoittautuminen pääkaupunkiseudun syksyllä alkaviin Auroras-ryhmiin avautui tänään, ilmoittautumisaikaa on maanantaihin 26.8. saakka. Ilmoittautuminen tapahtuu nettisivujemme "paikkakunnat" -otsikon alla. Osoite on https://auroras.fi/paikkakunta/paakaupunkiseutu/

Uudet ryhmät aloittavat syyskuun ensimmäisellä ja toisella viikolla Helsingin keskustassa ja Kalasatamassa, Espoon Matinkylässä ja Vantaan Tikkurilassa. Uusien ryhmien lisäksi keväällä alkaneet ryhmät jatkavat Espoon Tapiolassa ja Vantaan Myyrmäessä. Tapiolan ja Myyrmäen ryhmiin ei oteta enää uusia opiskelijoita.

Auroras-ryhmissä opiskelemme suomalaisessa työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä työelämäsuomea. Ryhmät on suunnattu maahan muuttaneille, koulutetuille naisille. Ryhmissä puhutaan suomea, joten ryhmään osallistuvalla on hyvä olla jo jonkin verran kielitaitoa. Ryhmiä ohjaavat mentorit, joilla on kokemusta suomalaisesta työelämästä.

Jos sinulla on kysyttävää Auroras-ryhmiin tai ilmoittautumiseen liittyvistä asioista, otathan yhteyttä hanketyöntekijä Tanja Aakkoon: tanja.aakko@auroras.fi, p.050-4673510

3.6.2019 Kevään toinen uutiskirje on ilmestynyt

04.06.19

Kevään toisessa uutiskirjeessä kerrotaan Auroras-verkoston muutosta uusiin toimitiloihin sekä osallistumisestamme Maailma kylässä -festivaaleille. Kirjeessä on myös ryhmien ja yksilömentoroinnin kuulumisia sekä tietoa tulevista vapaaehtoisten koulutuksista.

Tutustu uutiskirjeeseen tarkemmin täältä.

Mukavaa alkavaa kesää ja tervetuloa tapahtumiimme!