Lomakkeet ja esitteet

Tältä sivulta löydät Auroras-verkoston ajankohtaiset esitteet ja yleisimmät yksilö- ja ryhmämentoroinnissa tarvittavat lomakkeet. Voit tulostaa lomakkeita linkkien kautta, esitteitä voit pyytää myös toimistoltamme.

 

ESITTEET:

Auroras-verkoston yleisesite
Postikorttikokoinen esite mentorien ja aktorien rekrytointiin

LOMAKKEET MENTOREILLE:

Maksatuslomake word, pdf
Auroras-ryhmän toimintaraha / muut etukäteen sovitut kulut

Osallistujalista word, pdf
Osallistujalista ryhmän raportointia varten

Sopimus valokuvan käytöstä pdf
Sopimus mentorin ja/tai aktorin valokuvan käytöstä Auroras-verkoston markkinoinnissa.

Todistuspohja word
Muokattava todistuspohja Auroras-ryhmien mentoreiden käyttöön. Kehysten säilyttämiseksi tiedosto kannattaa muuttaa pdf-muotoon ennen todistusten tulostamista. Todistuspohjan käyttö ei ole luvallista muille kuin mentoreille!

Palautelomakkeet
Aktoreiden palautelomake
Mentoreiden palautelomake
Ryhmän raportointi