Materiaalipankki auttaa Auroras-ryhmän ja yksilömentoroinnin suunnittelussa

03.02.20

Kuva: David Schwarzenberg Pixabaystä

Auroras-hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa yksilö- ja ryhmämentoroinnin tueksi materiaaleja. Tätä varten Auroraksen nettisivuille on tehty materiaalipankki.

Materiaalipankista löytyy aika paljon Auroras-verkoston omia materiaaleja:

-lyhyt tiivistelmä Auroras-hankkeen tavoitteista
-mentoreiden ja aktoreiden ohjeistukset
-dokumentti kielen oppimisen tukemisesta
-muistilista ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen ja ohjeet pelisääntökeskustelun käymiseen
-osallistujalista ryhmän raportoinnin tueksi
-malli oppimispäiväkirjaan

Auroras-hankkeessa tuotettujen materiaalien lisäksi olemme koonneet materiaalipankkiin linkkejä, joiden kautta vapaaehtoiset voivat kartuttaa tietoaan työelämämentoroinnista ja saada apua Auroras-ryhmän ja yksilömentoroinnin suunnitteluun. Materiaalipankissa on linkkivinkkejä myös aktoreiden kotoutumisen ja työllistymisen tueksi. Ne löytyvät erilliseltä "Tietoa aktoreille" -sivulta.

Materiaalipankkia kehitetään koko Auroras-hankekauden (2018-2021) ajan. Kuulemme kehittämistyössä erityisesti Auroras-ryhmien ja yksilömentoreiden toiveita, tarpeita ja palautetta.