Ryhmien suunnittelu

Tältä sivulta löydät materiaaleja ja vinkkejä Auroras-ryhmän suunnitteluun ja yksilömentoroinnin tueksi. Materiaalipankkia päivitetään.

 

AURORAS-HANKKEEN TUOTTAMAT MATERIAALIT

Tervetuloa Auroras-työelämämentoriksi
Opas Auroras-mentorille. Oppaasta löydät mentoroinnin tavoitteet, tietoa ryhmä- ja yksilömentoroinnista sekä mentorin ja aktorin tehtävistä. Opasta päivitetään toiminnasta tulleen palautteen pohjalta.

Ohjeistus aktorille, syksy 2019
Ohjeistuksesta löydät tietoa Auroras-ryhmän sisällöstä sekä mentorin ja aktorin rooleista.

 

YLEISTIETOA TYÖELÄMÄMENTOROINNISTA

Väestöliitto: Työkaluja mentorointiin
Matkalla työelämään -hankkeen mentoreille suunnattu nettikurssi, joka on kuitenkin avoimesti luettavissa. Paljon hyödyllistä tietoa, keskusteluaiheita ja tehtäviä.

Väestöliitto: Matkalla työelämään
Matkalla työelämään -hankkeen opas, jossa paljon hyvää yleistietoa mentoroinnista ja vinkkejä siihen.

Helsingin yliopisto: Mentoroinnin työkirja
Yleistietoa mentoroinnista ja myös käytännön vinkkejä.

Sitra: Rakentavan keskustelun pelisäännöt
Vinkkilista, joka sopii kaikenlaisiin keskustelutilanteisiin ja myös Auroras-ryhmiin. Sivustolla on myös muita hyviä työkaluja esimerkiksi ristiriitatilanteisiin.

 

TYÖELÄMÄTIETOUS

Työelämän ABC
STTK:n työelämään.fi -sivustolta löytyy selkosuomeksi kirjoitettu "Työelämän ABC" -opas. Opas on suunniteltu opetuskäyttöön, se sisältää kattavasti tietoa  muun muassa työnhausta ja työsuhteista. Oppaan lisäksi sivustolta löytyy työsopimuspohja ja malli ansioluettelosta. "Työelämän ABC" -oppaita on mahdollista saada ryhmän käyttöön joko tilaamalla itse tai pyytämällä Auroras-hankkeen työntekijöiltä.

Työelämätietoutta maahanmuuttajalle 
Paasikivi-opiston ja Turun kristillisen opiston julkaisema opas sisältää työelämätietouden opintomateriaalipaketin maahanmuuttajien opetukseen. Opas sisältää tietoa ja tehtäviä suomalaisesta työkulttuurista, työelämän pelisäännöistä sekä yrityksen perustamisesta. Työharjoittelujaksoon liittyvistä materiaaleista löytyvät mallit cv:een ja työhakemukseen sekä apua työhaastatteluun valmistautumiseen.

Työ ja yrittäjyys
InfoFinlandin sivuilta löytyy tietoa työnhausta, työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista, työelämän ongelmista, yrityksen perustamisesta, verotuksesta, työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista, työttömyydestä, eläkkeestä ja suomalaisesta työkulttuurista.

Työhyvinvointi
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa työsuojelun ja työterveyshuollon lainsäädännöstä sekä työsuojelu- ja työhyvinvointipolitiikan kehittämisestä. Ministeriön tavoitteena on, että työ on terveellistä ja turvallista kaikilla toimialoilla.

Monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä materiaaleja 
Kotona Suomessa -hankkeessa kerätty lista suomalaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvistä materiaaleista. Työ ja yrittäjyys kohdassa mm. SAK:n, STTK:n, Työterveyslaitoksen ja Helsingin kaupungin tuottamia materiaaleja. Opiskelu ja koulutus -osiossa tietoja tutkintojen tunnustamisesta Suomessa.

 

TIETOA KIELITAIDON TASOISTA JA YLEISESTÄ KIELITUTKINNOSTA

Tietoa yleisestä kielitutkinnosta (YKI)
Tietoa suomen tai ruotsin kielen taidon todentamisesta sekä yleisestä kielitutkinnosta (YKI). Sivuilta löytyvät linkit keskeisimpiin Opetushallituksen yleisen kielitutkinnon sivuihin ja materiaaleihin.

Opetushallitus: Kielitaidon tasojen kuvausasteikko
Kielitaitotasot A1-C2 avattuna kuullun ymmärtämisen, puhutun ja kirjoitetun kielen sekä luetun ymmärtämisen näkökulmista.

 

KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN & SANASTOT

Finn Lectura: Ilon kautta epämukavuusalueelle -artikkeli
Artikkelissa suomen kielen opettajat Hanna Paloneva ja Sirpa Häggblom kertovat, kuinka uuden kielen oppijoita voi rohkaista käyttämään suullista kielitaitoaan ja jakavat omia vinkkejään oppitunneille.

Työelämään liittyviä termejä helpolla suomen kielellä
Vilman ”Työelämätietous” -osiossa kerrotaan helpolla suomen kielellä mm. työnhausta, työmarkkinajärjestöistä, palkan määräytymisestä, verotuksesta, työehtosopimuksista ja työsuojelusta.

Eväitä työelämään
Työelämään liittyviä dialogeja puhe- ja kirjakielellä sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä.

Ammatit ja alakohtaiset sanastot 
Tietoa erilaisista ammateista ja joidenkin alojen alakohtaisia sanastoja.

Finn Lectura: Työelämän suomea 2
Työelämän suomea 2 -kirjasta löytyvät laajat sanastot listattuna aakkosittain ja kirjan tekstien mukaan. Mahdollista käyttää myös ilman kirjaa.

 

TYÖELÄMÄN DIGITAIDOT

Digiaskeleet 
Oppaaseen on kerätty käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten digitaitojen harjoittelua voidaan yhdistää erilaisiin suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin. Sivuilla 7-9 opiskellaan sähköpostin käyttöä ja siihen liittyvää sanastoa, sivuilta 74-86 löytyvät koulutukseen ja työnhakuun liittyvät tehtävät ja sanastot.

Työnhaku verkossa: harjoitus
Finn Lecturan sivuilta löytyvän harjoituksen avulla on mahdollista kokeilla työhakemuksen täyttämistä verkossa. Sopii hyvin esimerkiksi kotitehtäväksi ja sen jälkeen ryhmässä käsiteltäväksi. Tehtävän avulla on mahdollista harjoitella luetun ymmärtämistä, sanastoja ja tehdä lopuksi vaikka parihaastattelua.

Osaajia työelämään: Sosiaalinen media työnhaussa
Työnhakuun hyödynnettäviä sosiaalisen median palveluja selkosuomella kerrottuna. Myös hyviä tehtäviä aiheeseen liittyen.

 

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

Osaajia työelämään: Oman osaamisen tunnistaminen
Osaamisen tunnistamiseen liittyvää tietoa selkosuomella. Myös hyviä tehtäviä aiheeseen liittyen.

 

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN

Opetushallitus: Tietoa tutkintojen tunnustamisesta ohjaustyön tueksi
Opetushallitus neuvoo ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateemiseen ja ammatilliseen tunnustamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tällä sivulla on tietolähteitä ja materiaaleja tutkintojen tunnustamisesta ja ulkomaisista koulutusjärjestelmistä. Lisäksi yleisesite tutkintojen tunnustamisesta 11 kielellä.

Opetushallitus: Kaavio tutkintojen tunnustamisesta (suomeksi,pdf)
Auroras-ryhmille ja yksilömentorointiin suositeltava kaavio, jonka avulla voi selvittää tarvitaanko päätös tutkinnon tunnustamisesta ja mikä taho siitä vastaa. Linkki avaa suomenkielisen kaavion, mutta ylläolevilla Opetushallituksen sivuilla kaavio on myös ruotsiksi, englanniksi, arabiaksi ja venäjäksi.

SIMHE: Tukea korkeakoulutetuille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille
Maahanmuuton vastuukorkeakoulut (Helsingin yliopisto, Jyväskylän ja Turun yliopistot, Karelia ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu sekä Oulun ammattikorkeakoulu) tarjoavat tukea ja ohjausta aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa.