Ryhmien suunnittelu

Tältä sivulta löydät vinkkejä Auroras-ryhmän suunnitteluun. Voit poimia materiaaleista parhaiten omaa ryhmääsi tukevat materiaalit, jokaisen ryhmän tarpeet ja painotukset ovat hieman erilaiset. Tutustuthan mentorina toimimiseen täältä.

 

AURORAS-VERKOSTON OMAT MATERIAALIT

Tervetuloa Auroras-ryhmään / aloitustapaamisen diat
Esityksestä löydät tietoa Auroras-ryhmän sisällöstä ja Auroras-verkoston taustoista, sekä mentorin ja aktorin rooleista.

Ideoita koulutetuille naisille suunnatun Auroras-ryhmän tapaamisiin
Opas sisältää vinkkejä Auroras-ryhmän tapaamisiin sekä esimerkin tuntisuunnitelmasta. Jokaisen tapaamisen kohdalle on hahmoteltu tapaamisen tavoitteita ja mahdollisia sisältöjä. Materiaalivinkit sisältävät taustatietoa kustakin aihealueesta ja ideoita valmiista tehtävistä, joita tapaamisilla voidaan käyttää. Tuntisuunnitelma sisältää seuraavat aiheet:

 1. Tutustuminen vahvuuksien kautta
 2. Oman osaamisen tunnistaminen
 3. Töissä Suomessa: työkulttuuri ja työelämän pelisäännöt
 4. Tietoa työn hakemisesta
 5. Työlainsäädäntö
 6. Työpaikat ja työllistymismahdollisuudet eri aloilla
 7. Työpaikkailmoitusten osaamisvaatimukset & työhakemus
 8. Curriculum vitae (CV)
 9. Sosiaalinen media ja LinkedIn työnhaun apuna
 10. Työhaastattelu ja siinä onnistuminen
 11. Yritysvierailu tai työelämä vierailija
 12. Kohti tulevaisuutta

Ideoita kotiäideille suunnatun Auroras-ryhmän tapaamisiin
Opas sisältää vinkkejä Auroras-kotiäitiryhmän tapaamisiin sekä esimerkin tuntisuunnitelmasta. Jokaisen tapaamisen kohdalle on hahmoteltu tapaamisen tavoitteita ja mahdollisia sisältöjä. Materiaalivinkit sisältävät taustatietoa kustakin aihealueesta ja ideoita valmiista tehtävistä, joita tapaamisilla voidaan käyttää. Tuntisuunnitelma sisältää seuraavat aiheet:

 1. Tutustuminen vahvuuksien kautta
 2. Elämänpolku ja unelmat
 3. Opiskelu Suomessa
 4. Ammatit Suomessa
 5. Suomalainen työelämä
 6. Työn ja perheen yhteensovittaminen
 7. Työelämän onnistumistarinat
 8. Kohti tulevaisuutta

Ideoita ryhmän työskentelytavoista
Listasta löydät vinkkejä erilaisista työskentelytavoista, joita Auroras-ryhmissä on käytetty.

Muistilista ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen ja ohjeet pelisääntökeskusteluun
Mentoreiden toiveesta koottu muistilista Auroras-ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen ja yksi mahdollinen idea ryhmän pelisäännöistä keskustelemiseen.

Malli oppimispäiväkirjaa varten
Jos ryhmässä tai yksilömentoroinnissa halutaan käyttää tukena oppimispäiväkirjaa, tässä on yksi malli siihen.

 

KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN & SANASTOT

Finn Lectura: Ilon kautta epämukavuusalueelle -artikkeli
Artikkelissa suomen kielen opettajat Hanna Paloneva ja Sirpa Häggblom kertovat, kuinka uuden kielen oppijoita voi rohkaista käyttämään suullista kielitaitoaan ja jakavat omia vinkkejään oppitunneille.

Työelämään liittyviä termejä helpolla suomen kielellä
Vilman ”Työelämätietous” -osiossa kerrotaan helpolla suomen kielellä mm. työnhausta, työmarkkinajärjestöistä, palkan määräytymisestä, verotuksesta, työehtosopimuksista ja työsuojelusta.

Eväitä työelämään
Työelämään liittyviä dialogeja puhe- ja kirjakielellä sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä.

Finn Lectura: Työelämän suomea 2
Työelämän suomea 2 -kirjasta löytyvät laajat sanastot listattuna aakkosittain ja kirjan tekstien mukaan. Mahdollista käyttää myös ilman kirjaa.

 

TUKIMATERIAALIA

Digiaskeleet 
Oppaaseen on kerätty käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten digitaitojen harjoittelua voidaan yhdistää erilaisiin suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin. Sivuilla 7–9 opiskellaan sähköpostin käyttöä ja siihen liittyvää sanastoa, sivuilta 74–86 löytyvät koulutukseen ja työnhakuun liittyvät tehtävät ja sanastot.

Työterveyslaitos: Kykyviisari
Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan. Kyselylomakkeen voi täyttää paperilla tai verkossa kahdeksalla eri kielellä. Kykyviisari arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Kykyviisaria voi täyttää myös Auroras-ryhmissä ja yksilömentoroinnissa ja keskustella sen antamista tuloksista.