Rohkaisevia tarinoita: Bilge Üner

06.10.21

Rohkaisevilla tarinoilla haluamme tuoda esiin Suomeen muuttaneiden naisten erilaisia tarinoita ja toivomme niistä löytyvän myös muita kannustavia kokemuksia. 

Opettajana toimiva Bilge on kotoisin Turkista ja saapui Suomeen elokuussa 2018. Hän asuu Porvoossa ja työskentelee turkin kielen opettajana kansalaisopistossa.

Opettajana oleminen oli Bilgelle lapsuuden unelma. Vaikka Suomeen tulo ei ollut hänellä suunnitelmissa, kokee hän loistavana mahdollisuutena jatkaa rakkaassa ammatissaan maassa, jossa koulutuksen voidaan sanoa olevan yksi maailman parhaista. Bilge valmistui filologian kandidaatiksi Romaniasta ja on toiminut opettajana kymmenen vuotta eri ikäisten kanssa, kuten peruskoulussa, lukiossa sekä kielikursseilla. Lisäksi hän on ohjannut kielten opettajia sekä toiminut luokanohjaajana.

Vahvuuksikseen Bilge kuvailee muun muassa sosiaalisuuden, aktiivisuuden ja tunnollisuuden. Hän on avulias ja halukas oppimaan sekä avoin uudelle. Bilge rakastaa uusien paikkojen löytämistä ja kulttuureja, tutkimista, opettamista ja oppimista. Tämä kuuluukin kaikesta hänen kertomastaan. Bilge näkee selvästi haluavansa jatkaa työskentelyä koulutuksen alalla ja erityisesti häntä kiinnostaa koulutuksen ja sosiaalialan yhdistäminen. Hän haluaisi suorittaa myös maisterintutkinnon omalta alaltaan.

Suomeen tultuaan Bilge aloitti suomen kielen oppimisen oma-aloitteisesti netissä, kansalaisopistossa, Punaisen Ristin ja Luetaan yhdessä -ryhmissä sekä lukemalla lastenkirjoja. Hän jatkoi kielen opiskelua kotoutumiskoulutuksessa ja on parhaillaan myös Helsingin yliopiston AKVA-koulutuksessa. Ennen Auroras-ryhmää Bilge oli osallistunut Womento-mentorointiin Careerian kotoutumiskoulutuksen opettajan vinkistä. Bilge päätti hakeutua Auroras-ryhmään oppiakseen suomalaisesta työelämästä ja siitä, miten edetä uutena tulokkaana Suomessa. Bilge näki järjestelmän olevan erilainen kuin kotimaassaan ja halusikin tästä syystä oppia tuntemaan sen paremmin ja kartoittamaan oman polkunsa. Kotoutumiskoulutuksen aloitettuaan Bilge sai myös osa-aikatyötä omalta alaltaan. Hakiessaan uudelleen töitä hän hyödynsi Womento- ja Auroras-ryhmistä oppimaansa ja kirjoitti hakemuksiaan nyt suomeksi eikä englanniksi. Erona aiempaan hän rupesikin saamaan palautetta lähes kaikista hakemistaan työpaikoista. Porvoossa työskentelyn lisäksi Bilge aloitti tänä syksynä opettamisen verkon välityksellä myös Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa ja Tampereella.

Auroras-ryhmä auttoi Bilgeä huomaamaan, että pienemmälläkin kielitaidolla on mahdollista kommunikoida muiden kanssa ja ilmaista itseään. Hän oppi monia suomalaisia termejä ja sanoja sekä työnhakemisesta omalta alaltaan, työhaastatteluista ja työkulttuurista. Ryhmä auttoi häntä tuntemaan itseään paremmin ja esimerkiksi löytämään omia vahvuuksiaan. Tärkeintä Bilgelle oli, että mentorit ymmärsivät, hymyilivät ja auttoivat. Hän huomasi saavansa aina apua ja että mentorit tekivät parhaansa vapaaehtoisina. Bilge kiittää etäryhmänsä mentoreita, Hannamaria, Marjaa ja Anna-Leenaa. Hän tunsi vahvasti naisten solidaarisuuden ja haluaa kannustaa muitakin liittymään erilaisiin mentorointiryhmiin: ”älä pelkää kokeilla jotakin uutta!”.

Bilge sanoo viisaasti, että jokaisella meillä on jokin vahvuus ja se pienikin juttu voi olla onnistumisen avain. Hänelle itselleen on tärkeää tutkia ja oppia uusia asioita. Bilge osallistuukin koulutuksiin ja seminaareihin ja kertoo haluavansa aina kehittyä pysyäkseen mukana maailman muutoksessa. Itse Bilge sanoo olevansa onnekas, että hänen vanhempansa halusivat hänen kouluttautuvan ja saavan töitä, koska esimerkiksi hänen äitiään ei lähetetty tyttönä kouluun. Hän kokee, että hänen perheellään onkin ollut suuri vaikutus siihen, mitä hän on saavuttanut. Samoin merkittävinä Bilge pitää myös opettajia erityisesti peruskoulussa.

Työelämän eroista kotimaahansa verrattuna Bilge mainitsee esimerkiksi sen, että Suomessa arvostetaan tasa-arvoa ja että asiat ovat täällä järjestelmällisiä ja säänneltyjä. Hän kokee myös saaneensa välitöntä tukea aina kohdatessaan ongelmia. Omaa aikaa Bilgellä on selvästi enemmän kuin työskennellessään Turkissa. Tämä aika täyttyy esimerkiksi vapaaehtoistyöllä, mattojen kutomisella, ruuanlaitolla ja valokuvaamisella. Kotimaastaan Bilge kaipaa perhettään, ystäviä ja omia opiskelijoitaan, mutta teknologian avulla on kuitenkin helppo pitää yhteyttä esimerkiksi videopuheluin.

Muita maahan muuttaneita Bilge kannustaisi jatkamaan eteenpäin siitäkin huolimatta, että aluksi asiat tuntuvat hitailta. Tärkeänä hän pitää itsensä kehittämistä ja suomen kielen oppimista. Bilge tunnistaa, että on normaalia kokea negatiivisia tunteita kieltä oppiessa. Omaksi puutteekseen hän mainitsee olevansa hätäinen oppimaan kieliä ja toisaalta jännittävänsä virheiden tekemistä. Prosessi on aikaavievä ja vaatiikin paljon kärsivällisyyttä. Bilge toteaa kuitenkin, että ”sinun on oltava rohkea kielen oppimisen aikana, emme saa luovuttaa!” Tätä neuvoa hän näyttää myös itse noudattavan.

Yhteyden pitäminen suomalaisiin näyttäytyy Bilgelle erittäin tärkeänä. Hän sanoo omasta kokemuksestaan suomalaisten olevan erittäin avuliaita, ymmärtäviä ja rohkaisevia. Heidän avullaan hän on itse onnistunut voittamaan joitakin elämänsä esteitä ja siirtymään eteenpäin. Bilge on tutustunut suomalaisiin muun muassa käymällä kirjastossa ja Punaisen Ristin toiminnassa sekä tekemällä vapaaehtoistyötä. Hän kokee, että jokaisen ihmisen tapaamiselle on syynsä: tarvitset heitä joko muuttaaksesi elämäsi tai he tarvitsevat sinua muuttaakseen omaansa. Bilge vertaa maailmaa kouluksi ja omaa elämäämme kokeeseen: ”Elämän koetuksissa sinulla ei ole pyyhekumia. Siksi opit virheistäsi”. Jokainen ihminen, jonka elämässään tapaa, voikin olla eräänlainen opettaja, koska aina on varmasti jotain, mitä voi toiselta oppia!

 

Bilge Üner osallistui keväällä 2021 etäyhteyksin järjestettyyn valtakunnalliseen Auroras-mentorointiryhmään Zoomissa.