Auta gradun tekijää, ilmoittaudu haastateltavaksi

16.12.19

Strategista johtamista Vaasan yliopistossa opiskeleva Julia Heinonen etsii haastateltavia pro gradu -tutkielmaansa varten. Aiheena on koulutettujen naisten integroituminen Suomen työmarkkinoille. Heinonen  haluaa tutkielman avulla edistää maahan muuttaneiden naisten työllistymistä ja tuoda esille sitä, kuinka paljon arvokasta urapääomaa ja perspektiiviä naiset eri kulttuureista voisivat tuoda yrityksiin.

Haastateltavaksi etsitään kahdeksaa koulutettua maahanmuuttajanaista erilaisista taustoista ja elämäntilanteista. Voit ilmoittautua haastateltavaksi vastaamalla alla olevaan kyselyyn (suomeksi tai englanniksi). Alustavan kyselyn jälkeen gradun tekijä valitsee haastateltavat. Kaikki haastatteluun valitut saavat palkinnoksi Finnkinon elokuvalipun.

Alustava kysely liittyen Pro Gradu -tutkielmaan "Kuinka koulutetut maahanmuuttajanaiset integroituvat Suomen työmarkkinoille - vertaileva case-tutkimus työssäkäyvien ja työttömien maahanmuuttajanaisten välillä"

Preliminary inquiry related to Master's thesis "How do educated immigrant women integrate to the labor market in Finland - compared case study between employed and unemployed immigrant women" (ENG)