Mentoriksi

Haluatko olla mukana järjestämässä maahan muuttaneille naisille suunnattua työelämäaiheista kotoutumistoimintaa? Voisitko sinä toimia mentorina Auroras-ryhmässä tai tavata kahden kesken naista, jonka tavoitteena on työllistyä omaa koulutustaan vastaavasti Suomessa?


Auroras-ryhmät koostuvat mentoreista ja aktoreista. Aktorit ovat maahan muuttaneita koulutettuja naisia tai kotiäitejä, jotka haluavat oppia lisää suomalaisesta työelämästä ja kehittää työelämässä tarvittavaa suomen kielen taitoa. Mentorit ovat puolestaan työelämässä olevia tai hiljattain eläköityneitä naisia. Jokaisessa ryhmässä on 2-4 mentoria.

Koska mentoreita osallistuu ryhmiin useampia, heidän koulutuksensa ja työelämäkokemuksensa täydentävät toisiaan. Sinulla ei tarvitse olla tiettyä koulutusta, tietoja tai taitoja voidaksesi tulla mukaan toimintaan. Riittää, että olet kiinnostunut uusista ihmisistä ja erilaisista tavoista nähdä maailmaa.

Yksilömentoroinnissa pyrimme muodostamaan mentori-aktori -pareja, joiden koulutus ja/tai työelämäkokemus ovat lähellä toisiaan. Näin aktori pystyy saamaan tietoa, joka auttaa häntä työn hakemisessa ja työelämään osallistumisessa. Yksilömentorointi täydentää aina ryhmämentorointia, halutessasi voit toimia sekä yksilö- että ryhmämentorina.

Mentorit saavat aina perehdytyksen tehtäväänsä Auroras-verkoston työntekijöiltä. Verkosto tuottaa myös materiaalia mentoroinnin tueksi. Mentoreilla on mahdollisuus tavata toisiaan ja päästä vaihtamaan ajatuksia verkoston järjestämissä koulutuksissa ja työpajoissa.


Jos olet kiinnostunut toimimaan Auroras-verkoston vapaaehtoisena, otathan yhteyttä verkoston työntekijöihin. Tervetuloa mukaan!