Aurorasin uudet työntekijät esittäytyvät

21.04.23

Auroras-verkosto on saanut pysyvän rahoituksen STEAlta vuoden 2023 alusta alkaen, ja toiminnassa on huhtikuussa aloittanut kaksi vakituista työntekijää. Vuoden 2022 ajan ryhmätoimintaa on ylläpidetty verkoston aktiivisten vapaaehtoisten voimin. Rahoituksen vakiintuminen mahdollistaa nyt vapaaehtoisten tukemisen lisäksi toiminnan jatkokehittämisen ja laajentamisen toimintaa hallinnoivan Suomen Akateemisten Naisten Liiton (SANL) valtakunnallista yhdistysverkostoa hyödyntäen.

Aurorasin viestinnästä, markkinoinnista ja yhteistyösuhteista vastaa jatkossa koordinaattori Jenni Labarthe.

Jennillä on monipuolinen kokemus kotoutumis- ja työelämäaiheisesta hanketyöstä akateemisen tutkimuksen, järjestökentän ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sektoreilta. Taustaltaan Jenni on yhteiskuntatieteiden maisteri ja ratkaisukeskeinen valmentaja, ja hän on mm. ohjannut hyvinvointi- ja työelämäaiheisia ryhmävalmennuksia koulutetuille maahan muuttaneille työnhakijoille. Tasa-arvotyö ja kotoutumisen edistäminen ovat Jennille sydänasioita. ”Auroras vastaa todella ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen tarpeeseen kansainvälisten naisosaajien kotoutumisen ja työelämäosallisuuden edistämisestä. On hienoa päästä jatkamaan ja kehittämään verkoston toimintaa yhdessä vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa osana Suomen Akateemisten Naisten Liiton laajempaa verkostoa.”

Vapaaehtoisverkoston perehdytyksestä ja tuesta sekä tapahtumista ja materiaalien tuottamisesta vastaa asiantuntija Hanna-Leena Saavalainen.

Hanna-Leena on siirtynyt tehtäväänsä saman organisaation sisältä, Luetaan yhdessä -verkoston Toistetaan yhdessä -hankkeen koordinaattorin roolista. Aiemmin hän on työskennellyt Suomeen muuttaneiden nuorten osallisuuden ja työelämätaitojen parissa järjestökentällä sekä koordinoinut ja kehittänyt vapaaehtoistoimintaa. Koulutukseltaan hän on humanististen tieteiden kandidaatti ja sosionomi. "Olen innoissani siitä, että pääsemme käynnistämään Auroras-toimintaa uudelleen. Toiminnan teemat ovat ajankohtaisia, ja verkoston toimintamallit luovat tärkeitä yhteyksiä naisten välille. Sitoutuneet vapaaehtoiset ovat ylläpitäneet toimintaa kuluneen vuoden aikana, ja me pääsemme nyt jatkamaan toiminnan kehittämistä ja vakiinnuttamista uuden rahoituksen turvin."

Työntekijät tavoittaa heidän sähköpostiosoitteistaan etunimi.sukunimi@auroras.fi tai osoitteesta info@auroras.fi.

Uuden tiimin myötä syksyn 2023 keskusteluryhmien suunnittelu on myös käynnistynyt, ja keväällä pääsee vielä tutustumaan tulevaan toimintaan ja erilaisiin osallistumismahdollisuuksiin.

Auroras on myös mukana 27.-28.5. järjestettävässä Maailma kylässä -tapahtumassa, ja työntekijöitä voi tulla tapaamaan SANLin kotoutumistoiminnan yhteiselle pisteelle.

Lisätietoa tulevasta ohjelmasta ja näiden tarkat aikataulut päivitetään pian Aurorasin verkkosivuille ja Facebook-kanavalle. Tervetuloa mukaan!