Auroras-nätverket

Auroras är ett landsomfattande nätverk, som stöder integrationen av utbildade invandrarkvinnor och mödrar i det finländska samhället genom yrkesinriktat mentorskap.

Vill du bli en adept i Auroras-nätverket? Vår verksamhet är avsedd för utbildade kvinnor och hemmamammor som flyttat till Finland och som planerar att söka sig ut i arbetslivet eller behöver hjälp med arbetssökning. Vår verksamhet är till största delen finskspråkig. Svenskspråkig verksamhet har vi haft i Vasa och Korsholm.

Vill du bli mentor i Auroras-nätverket? Att vara mentor är ett frivilligt arbete, som inte ger lön eller andra förmåner, men som kan vara mycket givande på andra sätt. Man kan vara mentorer antingen för en enskild person eller för en grupp invandrarkvinnor. Om du vill dela med dig av din egen erfarenhet, kompetens och branschkännedom, hittar vi nog tillsammans en uppgift inom Auroras-nätverket, som passar dig. Våra kontaktuppgifter hittar du här.

Välkommen med!