Yksilömentorointi

Yksilömentorointia on järjestetty Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla. Yksilömentoroinnissa muodostamme mentori-aktori -pareja, joiden koulutus tai työelämäkokemus ovat lähellä toisiaan. Tapaamisista sovitaan yhdessä aktorin ja mentorin kesken. Prosessiin sisältyy myös kaikkien mentorointiparien yhteisiä tapaamisia.

Vaasan Auroras-mentorointi on käynnissä! Työelämämentorointi alkoi Vaasassa marraskuun 1. viikolla 2021 mentorien ja aktorien yhteisellä kokoontumisella ja päättyy touko-kesäkuun vaihteessa 2022. Koko ryhmällä on jakson aikana kolme yhteistä tapaamista. Lisäksi jokainen aktori tapaa oman mentorinsa 1-2 kertaa kuukaudessa tai on hänen kanssaan etäyhteydessä.

Työllistyminen Suomessa voi olla maahanmuuttajalle haasteellista, vaikka hänellä olisi jo koulutus kotimaastaan. Yksi keino saada tietoa suomalaisesta työelämästä ja parantaa työllistymismahdollisuuksia on mentorointi. Maahanmuuttajataustaisen henkilön mentorina toimii samalla ammattialalla työskentelevä tai vastaavan koulutuksen saanut suomea puhuva henkilö. Mentoroinnissa ammatillinen osaaminen ja ns. hiljainen tieto välittyy avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Vaasassa on järjestetty Väestöliiton Womento-mallin mukaista mentorointia jo vuodesta 2014 saakka. Mentorointi koostuu yksittäisten mentoriparien työskentelystä ja yhteisistä ryhmätapaamisista. Mentori-aktori-parit tapaavat toisiaan n. 1-2 kuukaudessa.

Hae aktoriksi, jos
-olet maahanmuuttaja ja sinulla on ammatti tai koulutus
-pystyt keskustelemaan suomen tai ruotsin kielellä
-haluat tietoa suomalaisesta työelämästä
-haluat löytää töitä tai vaihtaa alaa

Hae mentoriksi, jos
-olet oman alasi ammattilainen ja sinulla on vuosien kokemus suomalaisesta työelämästä
-haluat tukea maahanmuuttajaa löytämään oman polkunsa jatkokoulutukseen tai työhön
-haluat jakaa työelämäosaamistasi alastasi kiinnostuneille henkilöille

Toiminnan taustaa
Tietoa aktoreille
Tietoa mentoreille
Mentorointikaari ja ryhmätapaamiset
Paritapaamiset
Ohjausryhmä
Vaasan Auroraksen Facebook-sivu