Yksilömentorointi

Yksilömentorointia on järjestetty Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla. Yksilömentoroinnissa muodostamme mentori-aktori -pareja, joiden koulutus tai työelämäkokemus ovat lähellä toisiaan. Tapaamisista sovitaan yhdessä aktorin ja mentorin kesken. Prosessiin sisältyy myös kaikkien mentorointiparien yhteisiä tapaamisia.

Vaasan Auroras-mentorointi on suunniteltu alkavaksi jälleen syksyllä 2021. Ilmoittautuminen avataan kesän aikana. Tiedotamme ilmoittautumisista nettisivuillamme sekä Facebook-ryhmässämme sitä mukaa kun toiminnan yksityiskohdat varmistuvat. Päivitämme lisätietoja tälle sivulle mahdollisimman pian!

Työllistyminen Suomessa voi olla maahanmuuttajalle haasteellista, vaikka hänellä olisi jo koulutus kotimaastaan. Yksi keino saada tietoa suomalaisesta työelämästä ja parantaa työllistymismahdollisuuksia on mentorointi. Maahanmuuttajataustaisen henkilön mentorina toimii samalla ammattialalla työskentelevä tai vastaavan koulutuksen saanut suomea puhuva henkilö. Mentoroinnissa ammatillinen osaaminen ja ns. hiljainen tieto välittyy avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Vaasassa on järjestetty Väestöliiton Womento-mallin mukaista mentorointia jo vuodesta 2014 saakka. Mentorointi koostuu yksittäisten mentoriparien työskentelystä ja yhteisistä ryhmätapaamisista. Mentori-aktori-parit tapaavat toisiaan n. 1-2 kuukaudessa.

Hae aktoriksi, jos
-olet maahanmuuttaja ja sinulla on ammatti tai koulutus
-pystyt keskustelemaan suomen tai ruotsin kielellä
-haluat tietoa suomalaisesta työelämästä
-haluat löytää töitä tai vaihtaa alaa

Liity aktoriksi (lomake lisätään pian)

Hae mentoriksi, jos
-olet oman alasi ammattilainen ja sinulla on vuosien kokemus suomalaisesta työelämästä
-haluat tukea maahanmuuttajaa löytämään oman polkunsa jatkokoulutukseen tai työhön
-haluat jakaa työelämäosaamistasi alastasi kiinnostuneille henkilöille

Liity mentoriksi (lomake lisätään pian)

Toiminnan taustaa
Tietoa aktoreille
Tietoa mentoreille
Mentorointikaari ja ryhmätapaamiset
Paritapaamiset
Ohjausryhmä
Vaasan Auroraksen Facebook-sivu