Yksilömentorointi

Vaasan seudun Auroras-mentoroinnin syksyn 2023 haut ovat käynnissä!

Vaasan yliopiston SIMHE-palvelut (Supporting Immigrants in Higher Education) ja Vaasan seudun Auroras-verkosto järjestävät koulutetuille Suomeen muuttaneille naisille suomenkielistä yksilömentorointia.

Väestöliiton Womento-mallin mukaista yksilömentorointia on järjestetty Vaasassa jo vuodesta 2014 saakka. Yksilömentoroinnissa muodostetaan mentori-aktori-pareja, joiden koulutus tai työelämäkokemus ovat lähellä toisiaan. Maahanmuuttajataustaisen henkilön mentorina toimii samalla ammattialalla työskentelevä tai vastaavan koulutuksen saanut suomea puhuva henkilö.

Mentoroinnissa ammatillinen osaaminen ja ns. hiljainen tieto välittyy avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Mentori-aktori-parit tapaavat toisiaan n. 1-2 kertaa kuukaudessa. He sopivat tapaamisista yhdessä. Paritapaamisten tueksi järjestetään kolme yhteistä tilaisuutta koko mentorointiryhmälle.

Seuraava Vaasan mentorointijakso alkaa 9.11.2023 ja päättyy 6.6.2024. Ilmoittaudu viimeistään 22.9.2023!

Yhteiset tapaamiset:

-9.11.2023 klo 17.30-19.00
-8.2.2024 klo 17.30-19.00
-6.6.2024 klo 17.30-19.00

Paikka: Vaasan yliopisto, Wolffintie 32, 65200 Vaasa.

Yhteisten tapaamisten välisenä aikana mentori-aktori-pari tapaa heidän sopimansa aikataulun mukaan.

Hae aktoriksi, jos
- olet Suomeen muuttanut nainen ja sinulla on ammatti tai koulutus Suomesta tai toisesta maasta
- pystyt keskustelemaan suomen kielellä (n. B1-taso)
- haluat tietoa suomalaisesta työelämästä
- haluat löytää töitä tai vaihtaa alaa

Auroras-mentoroinnissa
- opit tunnistamaan omaa osaamistasi
- opit työelämän suomen kieltä
- saat tietoa suomalaisesta työelämästä
- saat käytännön työkaluja työnhakuun

Ilmoittaudu yksilömentorointiin aktoriksi

Hae mentoriksi, jos
-olet koulutettu nainen ja puhut hyvin suomea
-haluat tukea Suomeen muuttaneita naisia löytämään oman polkunsa jatkokoulutukseen tai työhön
- sinulla on kokemusta suomalaisesta työelämästä ja haluat jakaa työelämäosaamistasi alastasi kiinnostuneille henkilöille

Mentorina autat Suomeen muuttanutta naista löytämään polkunsa suomalaiseen työelämään, pääset jakamaan osaamistasi ja kokemuksiasi ja opit itsekin eri kulttuureista ja toimintatavoista.

Mentorointiohjelman järjestäjät ohjeistavat ja tukevat mentoreita. Mentorointi on vapaaehtoista.

Ilmoittaudu yksilömentorointiin mentoriksi

Tervetuloa mukaan!