Yksilömentorointi

Yksilömentorointia on järjestetty Vaasassa ja pääkaupunkiseudulla. Yksilömentoroinnissa muodostamme mentori-aktori -pareja, joiden koulutus tai työelämäkokemus ovat lähellä toisiaan. Tapaamisista sovitaan yhdessä aktorin ja mentorin kesken. Prosessiin sisältyy myös kaikkien mentorointiparien yhteisiä tapaamisia. Pääkaupunkiseudulla keskitytään nyt ryhmämentorointiin. Voit lukea siitä lisää uutisessa Syksyn ryhmät.

Vaasan seudulla Auroras-mentorointi jatkuu! Syksyllä alkaa uusi mentorointijakso. Suunnitelmissa on ottaa noin kymmenen aktoria ja etsiä heille sopivat yksilömentorit.  Mentorien ja aktorien paritapaamisten tueksi järjestetään neljä yhteistä tilaisuutta koko mentorointiryhmälle ja lisäksi pienempiä kahvittelutapaamisia, joissa voidaan keskustella eri teemoista. Jakso alkaa 3.11.2022 ja päättyy 1.6.2023.

Viime vuonna Vaasan työelämämentorointi alkoi marraskuun 1. viikolla 2021 mentorien ja aktorien yhteisellä kokoontumisella ja päättyi kesäkuun alussa 2022. Koko ryhmällä oli jakson aikana kolme yhteistä tapaamista. Lisäksi jokainen aktori tapasi oman mentorinsa 1-2 kertaa kuukaudessa tai oli hänen kanssaan etäyhteydessä.

Työllistyminen Suomessa voi olla maahanmuuttajalle haasteellista, vaikka hänellä olisi jo koulutus kotimaastaan. Yksi keino saada tietoa suomalaisesta työelämästä ja parantaa työllistymismahdollisuuksia on mentorointi. Maahanmuuttajataustaisen henkilön mentorina toimii samalla ammattialalla työskentelevä tai vastaavan koulutuksen saanut suomea puhuva henkilö. Mentoroinnissa ammatillinen osaaminen ja ns. hiljainen tieto välittyy avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta.

Vaasassa on järjestetty Väestöliiton Womento-mallin mukaista mentorointia jo vuodesta 2014 saakka. Mentorointi koostuu yksittäisten mentoriparien työskentelystä ja yhteisistä ryhmätapaamisista. Mentori-aktori-parit tapaavat toisiaan n. 1-2 kuukaudessa.

Hae aktoriksi, jos
-olet maahanmuuttaja ja sinulla on ammatti tai koulutus
-pystyt keskustelemaan suomen tai ruotsin kielellä
-haluat tietoa suomalaisesta työelämästä
-haluat löytää töitä tai vaihtaa alaa

Hae mentoriksi, jos
-olet oman alasi ammattilainen ja sinulla on vuosien kokemus suomalaisesta työelämästä
-haluat tukea maahanmuuttajaa löytämään oman polkunsa jatkokoulutukseen tai työhön
-haluat jakaa työelämäosaamistasi alastasi kiinnostuneille henkilöille

Toiminnan taustaa
Tietoa aktoreille
Tietoa mentoreille
Mentorointikaari ja ryhmätapaamiset
Paritapaamiset
Ohjausryhmä
Vaasan Auroraksen Facebook-sivu