Auroras toi museoalan naiset yhteen Vaasassa

07.11.19

Sandberg ja Youguur ovat viihtyneet erinomaisesti yhdessä ja ovat tavanneet muun muassa museoissa. Mentoroinnin alussa selvisi myös, että saman ammattialan lisäksi heillä on yksi yhteinen mielenkiinnon kohde: kansallispuvut.


Auroraksen slogan on ”Koulutus yhdistää naisia – Education Connects Women”. Siitä yhtenä hyvänä esimerkkinä on Leenan ja Delgermaan tutustuminen toisiinsa Auroraksen kautta.

Leena Sandberg on opiskellut aikoinaan Helsingin yliopistossa historiaa, kulttuurihistoriaa ja suomalais-ugrilaista etnologiaa. Delgermaa Youguur on puolestaan lukenut etnografiaa ja valmistunut Mongolian kansallisesta yliopistosta historian opettajaksi. Mongoliassa hän työskenteli museossa kuraattorina ja pedagogina.

Kun Delgermaa ilmoittautui mukaan aktoriksi, Vaasan Auroraksen yhteyshenkilö Kirsti Eneberg kysyi saman alan osaajaa, Leena Sandbergia, hänen mentorikseen. Vaasan yksilömentorointimallissa ensin kysytään mukaan aktoreita ja sen jälkeen heille etsitään mahdollisimman sopivan mentori.

- Yhteensopivuus syntyy, jos mahdollista, samasta ammattialasta. Jos aktorille ei löydy oman alan mentoria, yritämme nimetä hänelle sellaisen mentorin, joka on koulutukseltaan ja kokemukseltaan niin laaja-alainen, että voimme olettaa hänen saavan kiinni aktorin tarpeista. Olemme havainneet, että kokenut mentori osaa tukea aktoria, vaikka ammattiala ei ihan kohtaakaan. Palautteet ovat olleet silloinkin hyviä molemmin puolin, Eneberg kertoo.

Vaasan Auroraksen ohjausryhmän jäsenet käyttävät paljon omia verkostojaan mentorien löytämiseksi ja ovat onnistuneet löytämään mentoreita harvinaisemmiltakin aloilta, kuten arkkitehtuurin parista tai tässä tapauksessa museoalalta.

Haaveena oppisopimuskoulutus

Delgermaa Youguurin ja Leena Sandbergin mukaan parasta Auroras-mentoroinnissa on ollut se, että on voinut keskustella samoista mielenkiinnon kohteista toisesta kulttuurista tulevan kanssa.

- Mutta vaikka kulttuuri ja historia ovat erilaisia, niin museot ovat kaikkialla samanlaisia, naiset toteavat yhteen ääneen.

Museoala ei ole helpoimmasta päästä työllistymisen kannalta. Jo mentoroinnin alkuvaiheessa syntyi yhteisymmärrys siitä, että Youguurin kannattaisi keskittyä nyt ennen kaikkea suomen kielen opiskeluun. Sandbergin kanssa hän on käynyt läpi museoalan terminologiaa ja lisäksi mentori järjesti hänet kuunteluoppilaaksi päiväkurssille, joka oli suunnattu museoalan työntekijöille. Nyt Youguur kehittää kielitaitoaan suomen kielen intensiivikurssilla.

- Sitten haluaisin museoalan oppisopimuskoulutukseen, hän kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Aktiivisia mentorointipareja

Vaasan Auroras-mentorointiin on osallistunut viimeisen kahdeksan kuukauden aikana yhteensä kahdeksan mentorointiparia. Heistä osa kokoontui 5.11. päätöstilaisuuteen, jossa kuultiin kokemuksia ja kehittämisehdotuksia sekä mentoreilta että aktoreilta.

Tyytyväisyys mentorointiin on ollut molemminpuolista. Aktorit mainitsivat parhaimmaksi muun muassa sen, että mentorien kanssa käydyt keskustelut ovat auttaneet selkiyttämään tulevaisuuden suunnitelmia, kuten pitäisikö vaihtaa ammattia ja mitä ylipäätään haluaa elämässään tehdä. Aktorit kertoivat myös saaneensa tietoa ammattisanastoista ja työkulttuurista.

Tällä kaudella merkittävää on ollut erityisesti mentorointiparien aktiivisuus: monet parit olivat tavanneet 10-12 kertaa, jotkut jopa viikoittain. Moni oli kiinnostunut myös tapaamaan omaa mentoriaan tai ihan kaikkia toimintaan osallistuneita varsinaisen mentoroinnin päättymisen jälkeenkin.

Vaasan Auroraksen seuraava mentorointikierros alkaa helmikuussa 2020. Vaasalaiset voivat ilmoittautua mentoreiksi tai aktoreiksi tämän lomakkeen kautta. Auroras on myös esillä Vaasa – Mitä kuuluu?-tapahtumassa lauantaina 16.11. klo 12.-14.30.

"Sanokaa moi!" Vaasan Auroraksen mentoreita ja aktoreita päätöstilaisuudessa 5.11.2019.