Tietoa mentoreille

Tältä sivulta löydät tietoa Auroras-työelämämentorina toimimisesta sekä taustalukemista. Ryhmien suunnittelua varten löydät tarvittavat materiaalit täältä.

Mentorit voivat ohjata aktorit tutustumaan "Tietoa aktoreille"-sivulle, johon on kerätty  suomalaiseen työelämään ja opiskeluun liittyvää tietoa selkokielellä.

Auroras-ryhmän tavoitteet, osallistujat ja sisältö
Lyhyt tiivistelmä Auroras-toiminnan tavoitteista, sisällöstä ja osallistujista. 

Tervetuloa Auroras-työelämämentoriksi
Tervetuloa Auroras-työelämämentoriksi -oppaasta löydät mentoroinnin tavoitteet, tietoa ryhmä- ja yksilömentoroinnista sekä mentorin ja aktorin tehtävistä.

Kielen oppiminen osana Auroras-mentorointia
Auroras-verkosto ei tarjoa varsinaista kielenopetusta, mutta ryhmämentoroinnin tavoitteena on kuitenkin niihin osallistuvien kielitaidon kehittyminen erityisesti työelämäsanaston osalta. Kielen oppiminen osana Auroras-mentorointia -dokumentissa on pyritty avaamaan kielen oppimisen roolia erityisesti uusille mentoreille.

 

TAUSTALUKEMISTA

TAUSTATIETOA MAAHANMUUTOSTA JA KOTOUTUMISESTA

Maahanmuutto ja kotoutuminen Suomessa
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivujen Kotouttaminen-osiossa julkaistu yleinen maahanmuuttoa ja kotoutumista käsittelevä tietopaketti. Tietopaketin on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus yhteistyössä Maahanmuuttoviraston (Migri) kanssa.

 

TIETOA TYÖELÄMÄMENTOROINNISTA

Väestöliitto: Työkaluja mentorointiin
Matkalla työelämään -hankkeen mentoreille suunnattu nettikurssi, joka on kuitenkin avoimesti luettavissa. Paljon hyödyllistä tietoa, keskusteluaiheita ja tehtäviä. Linkistä löydät myös koulutuksen taustamateriaalin.

Helsingin yliopisto: Mentoroinnin työkirja
Yleistietoa mentoroinnista ja myös käytännön vinkkejä.

Sitra: Rakentavan keskustelun pelisäännöt
Vinkkilista, joka sopii kaikenlaisiin keskustelutilanteisiin ja myös Auroras-ryhmiin. Sivustolla on myös muita hyviä työkaluja esimerkiksi ristiriitatilanteisiin.

 

TYÖELÄMÄTIETOUS

Kansainväliset osaajat Suomessa
Tiia Montonen tarkastelee kirjallisuuskatsauksessaan "Kansainvälisten osaajien kiinnittyminen suomalaiseen yhteiskuntaan. Mitä Suomeen muuttaneista kansainvälisistä osaajista tiedetään 2010-luvulla kirjoitetun tutkimuskirjallisuuden perusteella?" kansainvälisistä osaajista tehtyä tutkimusta useasta eri näkökulmasta.

Kotoutuminen.fi verkkopalvelu
Kotoutuminen.fi-verkkopalvelu on suunnattu työssään maahan muuttaneita kohtaaville, kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoille. Palvelua ylläpitää työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus.