Ryhmien suunnittelu

Tältä sivulta löydät vinkkejä Auroras-ryhmän suunnitteluun sekä Auroras-verkoston mentoroinnissa tarvittavat lomakkeet. Voit poimia materiaaleista parhaiten omaa ryhmääsi tukevat materiaalit, jokaisen ryhmän tarpeet ja painotukset ovat hieman erilaiset. Tutustuthan mentorina toimimiseen täältä.

 

AURORAS-VERKOSTON OMAT MATERIAALIT

Auroras-ryhmämentoroinnin opas – Ideoita mentorointiryhmän tapaamisiin

Opas sisältää vinkkejä ja materiaalia Auroras-ryhmän tapaamisiin. Oppaaseen on koottu ehdotus tuntisuunnitelmasta teemoittain. Suunnitelmaa voi käyttää sellaisenaan tai soveltaa ryhmän tarpeiden mukaan. Jokaisen tapaamisen kohdalle on hahmoteltu teemaan liittyvät tavoitteet, jotka ohjaavat tapaamisen suunnittelua ja toteutusta. Oppaan lopusta löytyy materiaalivinkkejä, joiden kautta teemoihin voi perehtyä tarkemmin ja löytää lisää ideoita tapaamisiin.

Tuntisuunnitelma sisältää seuraavat aiheet:

 1. Tutustuminen vahvuuksien kautta
 2. Oman osaamisen tunnistaminen
 3. Tietoa työn hakemisesta & työllistymismahdollisuudet eri aloilla
 4. Työpaikkailmoitusten osaamisvaatimukset ja työhakemus
 5. CV eli ansioluettelo
 6. Sosiaalinen media ja muut työnhaun digitaidot
 7. Työhaastattelu ja siinä onnistuminen
 8. Yritysvierailu tai vertaistuellinen työelämävierailija
 9. Työpaikalla Suomessa
 10. Työsuhteen lainsäädäntö
 11. Jatkuva oppiminen ja koulutusmahdollisuudet
 12. Hyvinvointi, jaksaminen ja ajanhallinta
 13. Lisäharjoituksia työelämän suomeen
 14. Kohti tulevaisuutta

Tervetuloa Auroras-ryhmään / aloitustapaamisen diat
Esityksestä löydät tietoa Auroras-ryhmän sisällöstä ja Auroras-verkoston taustoista, sekä mentorin ja aktorin rooleista.

Ideoita Auroras-ryhmän työskentelytavoista
Listasta löydät vinkkejä erilaisista työskentelytavoista, joita Auroras-ryhmissä on käytetty.

Muistilista ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen ja ohjeet pelisääntökeskusteluun
Mentoreiden toiveesta koottu muistilista Auroras-ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen ja yksi mahdollinen idea ryhmän pelisäännöistä keskustelemiseen.

Auroras-aktorin oppimispäiväkirja, tulostettava versio
Jos ryhmässä tai yksilömentoroinnissa halutaan käyttää tukena oppimispäiväkirjaa, tässä on yksi malli siihen. Oppimispäivänkirjan pohja sisältää myös kunkin tapaamisen tärkeimmät sanastot.

Auroras-aktorin oppimispäiväkirja, sähköisesti täytettävä versio
Lataa tiedosto tietokoneelle tai puhelimelle. Voit ladata tiedoston myös esimerkiksi Google Driveen. Kun tiedosto on ladattu laitteelle tai pilvipalveluun, tiedoston tekstikenttiä voi täyttää. Muista tallentaa muutokset, jotta muistiinpanosi pysyvät tallessa!

 

LOMAKKEET MENTOREILLE:

Osallistujalista wordpdf
Osallistujalista ryhmän raportointia varten

Todistuspohjat

Muokattavat todistuspohjat Auroras-ryhmien mentoreiden käyttöön. Lataathan tiedoston itsellesi ennen muokkaamista. Asetteluiden säilyttämiseksi tiedosto kannattaa muuttaa pdf-muotoon ennen todistusten tulostamista. Todistuspohjan käyttö ei ole luvallista muille kuin mentoreille!

Todistuspohja ryhmämentorointi, word-tiedosto

Todistuspohja yksilömentorointi Vaasa, word-tiedosto

 

KIELEN OPPIMISEN TUKEMINEN & SANASTOT

Finn Lectura: Ilon kautta epämukavuusalueelle -artikkeli
Artikkelissa suomen kielen opettajat Hanna Paloneva ja Sirpa Häggblom kertovat, kuinka uuden kielen oppijoita voi rohkaista käyttämään suullista kielitaitoaan ja jakavat omia vinkkejään oppitunneille.

Työelämään liittyviä termejä helpolla suomen kielellä
Vilman ”Työelämätietous” -osiossa kerrotaan helpolla suomen kielellä mm. työnhausta, työmarkkinajärjestöistä, palkan määräytymisestä, verotuksesta, työehtosopimuksista ja työsuojelusta.

Eväitä työelämään
Työelämään liittyviä dialogeja puhe- ja kirjakielellä sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä.

Finn Lectura: Työelämän suomea 2
Työelämän suomea 2 -kirjasta löytyvät laajat sanastot listattuna aakkosittain ja kirjan tekstien mukaan. Mahdollista käyttää myös ilman kirjaa.

 

TUKIMATERIAALIA

Digiaskeleet 
Oppaaseen on kerätty käytännönläheisiä vinkkejä siihen, miten digitaitojen harjoittelua voidaan yhdistää erilaisiin suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin. Sivuilla 7–9 opiskellaan sähköpostin käyttöä ja siihen liittyvää sanastoa, sivuilta 74–86 löytyvät koulutukseen ja työnhakuun liittyvät tehtävät ja sanastot.

Työterveyslaitos: Kykyviisari
Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan. Kyselylomakkeen voi täyttää paperilla tai verkossa kahdeksalla eri kielellä. Kykyviisari arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Kykyviisaria voi täyttää myös Auroras-ryhmissä ja yksilömentoroinnissa ja keskustella sen antamista tuloksista.