Toiminnan taustaa

Vaasan seudun Auroras -verkosto ja Väestöliitto sopivat Vaasaan räätälöitävästä työuramentorointimallista, joka toteutettiin yhteistyössä Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen (Vakk) kanssa vuoden 2015 aikana.

Tästä saat lisätietoja vuoden 2015 ASO-hankkeessa toteutetusta työuramentoroinnista.

Työuramentoroinnille perustettuun ohjausryhmään kuuluivat Vaasan kaupungin työllistämiskoordinaattori, maahanmuuttotyön johtaja, Vakk:n opiskelijaedustaja, opinnäytetyötä tekevä sosionomiopiskelija, Vakk:n kouluttaja sekä kolmannen sektorin edustajina SPR-Vaasan suomalainen osasto ja Vaasan seudun Auroras -verkosto. Väestöliitto järjesti ohjausryhmälle yhden päivän koulutuksen työuramentoroinnista.

Tutustu Arja Rajalan opinnäytetyöhön MENTOREIDEN KOKEMUKSIA KOULUTETTUJEN MAAHANMUUTTAJIEN TYÖURAMENTOROINNISTA.

Alkutapaamisessa yhdeksän mentorointiparia (mentori ja aktori) laativat tavoitteet yhteiselle taipaleelle ja allekirjoittivat mentorointisopimukset. Tapaamisen jälkeen alkoi parien kahdenkeskinen työskentely, jota kesti lopputapaamiseen saakka. Välitapaaminen järjestettiin kolmen kuukauden ja lopputapaaminen 10 kuukauden kuluttua alkutapaamisesta. Välitapaamisessa vaihdettiin ajatuksia ja kokemuksia kuluneista mentorointikuukausista sekä selkiytettiin mentoroinnin tavoitteita. Lopputapaamisessa keskityttiin koko mentorointikaaren yhteenvetoon ja keskusteltiin mentoroinnin jälkeisestä toiminnasta.