Tietoa mentoreille

MITÄ ON TYÖURAMENTOROINTI?

Työllistyminen voi olla haasteellista maahanmuuttajalle, vaikka hänellä olisi jo koulutus kotimaastaan. Yksi keino avata ovia suomalaiseen työelämään on mentorointi.

Maahanmuuttajataustaisen henkilön mentorina toimii samalla ammattialalla työskentelevä tai vastaavan koulutuksen saanut suomalaista työelämää tunteva henkilö. Tarkoituksena on siirtää ammatillista osaamista ja ns. hiljaista tietoa avoimen keskustelun ja aktiivisen vuorovaikutuksen avulla.

Mentoroinnin periaatteita ovat vapaaehtoisuus, tasavertaisuus, luottamuksellisuus ja sitoutuminen.

TIETOA MENTOREILLE:

Mentorointi on vapaehtoistoimintaa, josta ei saa palkkaa eikä muita korvauksia, mutta joka voi olla henkisesti hyvin palkitsevaa. Pääset tutustumaan maahanmuuttajataustaiseen henkilöön, jolla on hyvä koulutus ja joka on työskennellyt oman alasi tehtävissä tai pyrkii Suomessa samalle ammattialalle. Saat rohkaista häntä puhumaan suomen kielellä ammattiin ja koulutukseen liittyvistä asioista, auttaa häntä hankkimaan lisää tietoa suomalaisesta työelämästä ja kertoa hänelle suomalaisista toimintatavoista. Avarrat samalla omaa näkemystäsi työelämästä meillä ja muualla.

Voit hakea mentoriksi, jos

Olet koulutettu, työssä käyvä henkilö ja haluaisit kiinnostavaa uutta tekemistä. Voit myös olla vanhempain- tai vuorotteluvapaalla tai jäänyt äskettäin eläkkeelle. Suomi on äidinkielesi tai osaat sitä muutoin hyvin.

Haluat omalla asiantuntemuksellasi tukea maahanmuuttajataustaista koulutettua henkilöä vahvistamaan työelämätietoaan ja -valmiuksiaan, löytämään sopivia verkostoja sekä parantamaan mahdollisuuksiaan sijoittua suomalaisille työmarkkinoille.

Voit sitoutua noin 8 kk ajaksi tapaamaan mentoroitavaasi 1-2 kertaa kuukaudessa ja osallistumaan kolmeen ryhmätapaamiseen muiden mentorien ja aktorien kanssa.