Paritapaamiset

Ryhmätapaamisten välillä mentorointiparit tapaavat 1-2 kertaa kuukaudessa. Paritapaamiset ovat vapaamuotoisia: jokainen pari löytää itselleen sopivimman tavan toimia ja keskustella.

Paritapaamisista kannattaa pitää päiväkirjaa, joko laatimamme lomakkeen avulla tai omaa menetelmää käyttäen. Näin tapaamisten aiheet pysyvät selvillä, parit pystyvät rakentamaan sujuvan kokonaisuuden ja aktori voi palata lukemaan ja kertaamaan keskustelun aiheita ja neuvoja vielä myöhemminkin.

Esimerkkejä paritapaamisissa käsiteltäviin aiheisiin:

 • Aktorin ja mentorin koulutus ja työkokemus
 • Oman ammatin esittely
 • Aktorin elämäntilanne – perhe, työ, ura
 • Aktorin tämänhetkinen tilanne: työllistymiseen liittyvät mahdollisuudet, haasteet ja eri vaihtoehdot
 • Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustaminen Suomessa (FI)
  Recognition of qualification in Finland (ENG)
 • Työnhaku – urasuunnittelu, hakemusten kirjoittaminen ja haastatteluun valmistautuminen
 • Aktorin ja mentorin ammatilliset ja sosiaaliset verkostot
 • Tulevaisuuden tavoitteita
 • Suomen kieli ja ammattisanasto
 • Työkulttuuri Suomessa ja muualla