Mentorointikaari ja ryhmätapaamiset

Mentorointikaari koostuu sekä yksittäisten mentorointiparien työskentelystä että yhteisistä ryhmätapaamisista. Kokonaisuudessaan mentorointikaari yleensä kestää useamman kuukauden, esimerkiksi 8-10 kuukautta (ks. alla oleva kuvio, joka on Väestöliiton työuramentorointikaari muokattuna).

Mentorointikaaren aikana mentoriparit tapaavat yhteisissä ryhmätapaamisissa (alku-, väli- ja lopputapaaminen). Ryhmätapaamisten välillä mentorointiparit keskittyvät kahdenkeskeiseen työskentelyyn. Parien on suositeltavaa tavata toisiaan 1-2 kertaa kuukaudessa.