Mikä on Auroras?

 

Auroras-verkosto järjestää työelämäaiheista yksilö- ja ryhmämentorointia valtakunnallisesti. Mentoroinnin avulla Suomeen muuttaneet, työllistymistä tavoittelevat koulutetut naiset ja kotiäidit oppivat tunnistamaan ja kehittämään omaa osaamistaan, saavat tietoa työnhausta ja suomalaisesta työelämästä, kehittävät työelämässä tarvittavaa suomen kielen taitoa ja sanastoja sekä saavat apua verkostojen kehittämiseen. Mentoroinnissa keskeistä on tasaveroinen keskustelu.

Auroras-verkoston mentorit ovat suomalaista työelämää tuntevia, hyvin suomea puhuvia naisia. Aktorit ovat Suomeen muuttaneita naisia, jotka toivovat tietoa suomalaisesta työelämästä. Aktoreilta toivotaan sellaista suomen kielen taitoa, joka mahdollistaa osallistumisen yhteisiin keskusteluihin. Ryhmä- ja yksilömentoroinnin lisäksi Auroras-verkosto järjestää tapahtumia, joissa eri-ikäiset ja erilaisessa elämäntilanteessa olevat naiset kohtaavat ja saavat mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Yksi esimerkki tapahtumista on vuosittain, 10.3. järjestettävä Auroran päivän seminaari. Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille.

Auroras-toimintaa on ollut pääkaupunkiseudulla jo vuodesta 2012 saakka. Tällöin Luetaan yhdessä-verkosto sai Opetushallitukselta avustuksen Auroras-toiminnan pilotoimiseen. Pilotin aikana järjestettiin seminaaripohjaista toimintaa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Vaasassa Auroras-mentorointi on kehittynyt Väestöliiton Womento-mallin pohjalta. Syksyllä 2018 toimintansa aloitti Luetaan yhdessä-verkostosta eriytynyt Auroras-kehittämishanke, joka saa avustusta STEAlta ja Opetushallitukselta. Hanke päättyy 31.12.2021.

Auroras -verkostoa hallinnoi Suomen Akateemisten Naisten Liitto.