Auroras

Kotoutumisen tärkeimpinä edellytyksinä pidetään yleisesti kielitaitoa ja työllistymistä. Luetaan yhdessä -verkostossa on jo vuosien ajan autettu Suomeen muuttavia ihmisiä kielen oppimisessa. Auroras-verkostossa työllistymistä tavoittelevat, koulutetut naiset ja kotiäidit voivat kehittää omaa osaamistaan, oppia uutta suomalaisesta työelämästä ja -kulttuurista, verkostoitua sekä parantaa työelämässä tarvittavaa suomen kielen taitoaan.

Luetaan yhdessä -verkosto sai vuonna 2012 Opetushallitukselta avustuksen Auroras-toiminnan pilotoimiseen. Pilotin aikana järjestettiin seminaaripohjaista toimintaa pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Sen jälkeen Auroras-toiminta kulki osana Luetaan yhdessä -verkoston toimintaa laajentuen myös Vaasan seudulle. Syksyllä 2018 toimintansa aloitti Luetaan yhdessä -verkostosta eriytynyt Auroras-kehittämishanke, joka saa avustusta STEAlta ja Opetushallitukselta. Hanke päättyy 31.12.2021.

Auroras-verkosto järjestää ryhmä- ja yksilömentorointia maahan muuttaneille, koulutetuille naisille, jotka ovat kiinnostuneita suunnittelemaan työelämään siirtymistä lähitulevaisuudessa. Toimintaan osallistuvat naiset saavat mahdollisuuden verkostoitumiseen, työnhakuprosesseihin tutustumiseen ja työelämätietouden kartuttamiseen.

Tällä hetkellä Auroras -ryhmiä on pääkaupunkiseudulla (Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla) ja Turussa. Yksilömentorointia järjestetään Vaasassa. Tarkemmat tiedot Auroras -toiminnasta eri paikkakunnilla löydät täältä.

Auroras -verkostoa hallinnoi Suomen Akateemisten Naisten Liitto.